Výjimečnost výstavy Europa Jagellonica v Kutné Hoře byla již jen v tom, jaká díla dokázala shromáždit na jednom místě. Nešlo jen o muzejních exponáty, ale i o obrazy a sochy zapůjčené přímo z kostelů po celé střední Evropě. Tedy o díla, která jsou dodnes používána v liturgické praxi a jež jsou v muzeu pouhými hosty. Více na www.gask.cz